ProSus Reports
ISSN nr. 0806-8992

 • (PR 3-2008) The wind power debate in the UK: arguments, strategies and the challenge of dealing with local opposition. ProSus Report 3/08. Oslo: ProSus- SUM, University of Oslo. Karoline Ehrenclou
  Full-text pdf
 • (PR 1-2008) Er Regnskapsloven et effektivt politisk virkemiddel for å fremme miljørapportering i norsk næringsliv? ProSus Report 1/08. Oslo: ProSus- SUM, University of Oslo. Audun Ruud, Karoline Ehrenclou og Camilla Skjelsbæk Gramstad
  Full-text pdf
 • (PR 2-2008) Hensyn og virkemidler i klimapolitikken. En analyse av klimapolitisk praksis overfor prosessindustrien i Norge og Sverige. ProSus Report 2/08. Oslo: ProSus- SUM, University of Oslo. Gerd B. Jacobsen
  Full-text pdf
 • (PR 1-2007) Exploring the conditions for adapting existing techno-industrial processes to ecological premises: A summary of the CondEcol project. ProSus Report 1/07. Oslo: ProSus- SUM, University of Oslo. Audun Ruud, William M. Lafferty, Rolf Marstrander and Olav Mosvold Larsen
  Full-text pdf
 • (PR4-2006) Scenarios for Industrial Transformation: Perspectives on the Condecol Case Studies. ProSus Report 4/06. Oslo
  Hofman, Peter S. ProSus-SUM, University of Oslo.
  Full-text pdf
 • (PR3-2006) Corporate Social Responsibility in the Telecommunications Industry: An assessment of CSR strategies and the role of the UN Global Compact. ProSus Report 3/06. Oslo: ProSus-SUM, University of Oslo
  Lafferty, Helene
  Full-text pdf
 • (PR2-2006) Angels, Apostles and Acolytes: An Assessment of Corporate Responsibility reporting in Ireland - Social Intermediaries and the emergent CSR Regime in Ireland. ProSus Report 2/06. Oslo: ProSus-SUM, University of Oslo.
  Mullally, Gerard and Tara Mullally
  Full-text pdf
 • (PR1-2006) Corporate Social Reporting in the Netherlands: An Assessment of the Transparency of the Largest Firms. ProSus Report 1/06.
  Mathis, Arno and Theo de Bruijn
  Full-text pdf
 • (PR10-2005) Business Influence in Global Governance for Sustainable Development: Assessing the role of the WBCSD
  Irja Vormedal (full-text pdf)
 • (PR09-2005) Corporate Responsibility Reporting in Norway: An Assessment of the 100 Largest Firms
  Audun Ruud, Janka Jelstad, Karoline Ehrenclou and Irja Vormedal (full-text pdf)
 • (PR08-2005) Hvordan stimulere til øko-effektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk?
  Noen samfunnsøkonomiske betraktninger.

  Ingeborg Rasmussen (full-text pdf)
 • (PR07-2005) Governance through Learning: The UN Global Compact and Corporate Responsibility.
  Irja Vormedal (full-text pdf)
 • (PR06-2005) Indicators for Local-Scale Climate Vulnerability Assessments.
  Carlo Aall and Ingrid T. Norland (full-text pdf)
 • (PR05-2005) Corporate Social Responsibility in Norway: An Assessment of Sustainability Reporting by Major Firms in 2003.
  Janka Jelstad and Maria Gjølberg (full-text pdf)
 • (PR04-2005) Governing Innovation for Sustainable Development: Integration of Environmental and Innovation Policies in Norway.
  Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PR03-2005) Bærekraftig næringsutvikling i Norge: Potensialet for verdiskapning og sysselsetting
  Hva kan norsk fagbevegelse bidra med?

  Audun Ruud, Janka Jelstad and Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PR02-2005) Market-based Lock-in as a Challenge for Eco-design Strategy: Probing the Compatibility between Economic and Industrial-Ecological Approaches .
  Kjell Arne Brekke, Olav Mosvold Larsen and William M. Lafferty (full-text pdf)
 • (PR01-2005) Corporate Social Responsibility (CSR) i Statoil - Hva kan forklare innholdet i Statoils CSR-strategi?
  Janka Jelstad (full-text pdf)
 • (PR06-2004) Bærekraftsrapportering - En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter
  Maria Gjølberg and Janka Jelstad (full-text pdf)
 • (PR05-2004) Coherence of Environmental and Innovation Policies: - A Green Innovation Policy in Norway?
  Audun Ruud and Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PR04-2004) Kommuner og klima. En vanskelig kombinasjon - En spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i norske kommuner og fylkeskommuner
  Gard Lindseth and Carlo Aall (full-text pdf)
 • (PR03-2004) SusHomes - En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo
  Erling Holden and Ingrid T. Norland (full-text pdf)
 • (PR02-2004) Indikatorer for vurdering av lokal klimasårbarhet
  Carlo Aall and Ingrid T. Norland (full-text pdf)
 • (PR01-2004) Ikke-finansiell rapportering - En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter
  Maria Gjølberg and Christine Meling (full-text pdf)
 • (PR09-2003) Visions of Equity: Environment and Development Cooperation in Norway, 1980-2000
  Hilde Ibsen (full-text pdf)
 • (PR08-2003) Embedding 'Radical' Innovations in Society: Background Report to the CondEcol Project based on Experience from the Netherlands
  Peter S. Hofman (full-text pdf)
 • (PR07-2003) Market-based Lock-in and Environmental Technologies: The Importance of Increasing Returns to Adoption
  Kjell Arne Brekke (full-text pdf)
 • (PR06-2003) The United Nations Global Compact: I hvilken grad bidrar Global Compact, via næringslivet til FNs mål om bærektaftig utvikling?
  Maria Gjølberg (full-text pdf)
 • (PR05-2003) Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen?
  Audun Ruud and Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PR04-2003) Strategisk forskning for bærekraftig utvikling: Utvalgte tiltak i Norden, Nederland og Storbritannia
  William M. Lafferty, Audun Ruud and Hilde Annette Aakre (full-text pdf)
 • (PR03-2003) Addressing Climate Adaptation and Mitigation at the Local and Regional Level: Lessons for Norway
  Gard Lindseth (full-text pdf)
 • (PR02-2003) Bærekraftig utvikling, fremtidige generasjoner og demokrati
  Westby, Knut Olav (full-text pdf)
 • (PR01-2003) Local Agenda 21 in the Nordic Countries - National Strategies and Local Status
  Ingrid T. Norland, Trygve Bjørnæs and Frans Coenen (full-text pdf)
 • (PR11-2002) The Ecological Footprint of the City of Oslo: Results and Proposals for the Use of the Ecological Footprint in Local Environmental Policy
  Carlo Aall and Ingrid T. Norland (full-text pdf)
 • (PR10-2002) Discourses in Norwegian Climate Policy: National Action or Thinking Globally?
  Eivind Hovden and Gard Lindseth (full-text pdf)
 • (PR09-2002) Økologisk demokrati gjennom Regional Agenda 21
  Frode M. Lindtvedt (full-text pdf)
 • (PR08-2002) Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg?
  Audun Ruud and Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PR07-2002) Environmental Policy Integration: Towards an Analytical Framework
  William M. Lafferty and Eivind Hovden (full-text pdf)
 • (PR06-2002) SusHomes - Bakgrunn, relevante prosjekter og viktige perspektiver
  Erling Holden (full-text pdf)
 • (PR05-2002) Lokal Agenda 21: En analyse av regionale og kommunale forskjeller
  Trygve Bjørnæs (full-text pdf)
 • (PR04-2002) På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21
  Gard Lindseth (full-text pdf)
 • (PR03-2002) Styring for en bærekraftig utvikling. En evaluering av offentlige tiltak for sektorintegrasjon i Norge 1987-2001
  Torjussen, Solveig(full-text pdf)
 • (PR02-2002) Transnational corporations and environmental concerns in less developed countries. Can cross border environmental management systems achieve public policy goals?
  Audun Ruud (full-text pdf)
 • (PR01-2002) Det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune - resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator
  Carlo Aall and Ingrid T. Norland (full-text pdf)
 • (PR04-2001) Sustainable Production and Consumption - from Conceptions of Sustainable Development to Household Strategies for Sustainable Consumption
  Oluf Langhelle (full-text pdf)
 • (PR03-2001) Ansvars og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet
  Carlo Aall, William M. Lafferty and Gard Lindseth (full-text pdf)
 • (PR02-2001) An Inquiry into the Impact of Globalization on the Potential for 'Sustainable Consumption' in Households
  Doris Fuchs and Sylvia Lorek (full-text pdf)
 • (PR01-2001) Miljøspørsmål som samfunnsproblem
  Ingerid S. Straume (full-text pdf)
 • (PR03-2000) Lokal Agenda 21 i et deliberativt demokratiperspektiv
  Gard Lindseth (full-text pdf)
 • (PR02-2000) Om Agenda 21 og norsk tosidig bistandsforvaltning
  Else Skjønsberg (full-text pdf)
 • (PR01-2000) Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21: Hva er status?
  Trygve Bjørnæs and William M. Lafferty (full-text pdf)

   

  Return to the top
  Use Ctrl F to search page
  Place Order/Prices

  ProSus Working Papers
  ISSN nr. 1500-5460

 • (PW01-2006) Pursuing sustainable development in Norway: The challenge of living up to Brundtland at home
  William M. Lafferty, Jørgen Knudsen and Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PW04-2005) ScanWafer/REC: - Mapping the Innovation Journey in Accordance with the Research Protocol of CondEcol
  Audun Ruud and Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PW03-2005) HydroKraft:- Mapping the innovation journey in accordance with the research protocol of CondEcol
  Olav Mosvold Larsen and Audun Ruud (full-text pdf)
 • (PW02-2005) Shecco: Mapping the innovation journey in accordance with the research protocol of CondEcol
  Olav Mosvold Larsen and Audun Ruud (full-text pdf)
 • (PW01-2005) The UN Global Compact - A Contribution to Sustainable Development?
  Maria Gjølberg and Audun Ruud (full-text pdf)

 • (PW03-2004) Environmental Policy Integration: How will we recognize it when we see it? The Case of Green Innovation Policy in Norway
  William M. Lafferty, Audun Ruud and Olav Mosvold Larsen (full-text pdf)
 • (PW02-2004) Institutional Provisions for Environmental Policy Integration:
  An Analysis of the "Environmental Profile of the State Budget" and the "National Environmental Monitoring System" in Norway

  William M. Lafferty, Olav Mosvold Larsen and Audun Ruud (full-text pdf)
 • (PW01-2004) Green Innovation Policy in Norway: How can it be evaluated?
  William M. Lafferty og Audun Ruud (full-text pdf)
 • (PW01-2003) Skisse til Nasjonal Agenda 21: Kommentarer og anbefalinger fra ProSus
  ProSus (full-text pdf)
 • (PW02-2002) Political Evaluation: Premises, Approaches and Methods
  William M. Lafferty (full-text pdf)
 • (PW01-2002) Adapting Government Practice to the Goals of Sustainable Development
  William M. Lafferty (full-text pdf)
 • (PW04-2001) Participation, Discourse and Consensus: Local Agenda 21 in a Deliberative Democracy Perspective
  Gard Lindseth (full-text pdf)
 • (PW03-2001) Local Agenda 21 - The Importance of Environmental Officers and Cross-Municipal Differences
  Trygve Bjørnæs (full-text pdf)
 • (PW02-2001) Local Agenda 21 and Discourse Analysis. Groundwork for an Empirical Study of 3 Norwegian Municipalities
  Gard Lindseth (full-text pdf)
 • (PW01-2001) Environmental Management of Transnational Corporations in India. Are TNCs creating islands of environmental excellence in a sea of dirt?
  Audun Ruud (full-text pdf)

 • (PW01-2000) Democratic parameters for regional sustainable development: The need for a new demos with a new rationality
  William M. Lafferty (full-text pdf)